Behandeling

Een behandeling bij onze praktijk duurt zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

 

Het behandeltraject

De behandeling richt zich op het bereiken van haalbare veranderingen. Deze doelen worden vastgelegd in een behandelplan. Het komt geregeld voor dat opdrachten en oefeningen worden afgesproken die je zelf thuis moet gaan uitvoeren, om tot een gewenst behandelresultaat te komen. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken, onder andere cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, oplossingsgerichte therapie, psycho-educatie en voor ouders en verzorgers bieden wij ouderbegeleiding aan. 

 

Evaluatie

Tijdens een behandeling zal de psycholoog regelmatig samen met jou en je ouders evalueren hoe het gaat en of er misschien aanpassingen moeten worden gemaakt in het behandelplan. Aan het einde van een behandeling vindt altijd een evaluatie plaats; wat heeft je goed geholpen? Wat heb je geleerd en wat kun je (blijven) doen om de positieve resultaten vast te houden?

 

Ouders en het gezin

Ouders worden altijd betrokken bij deze behandeling, uitzonderingen daargelaten. Individuele behandeling aan kinderen en jeugdigen wordt geboden vanaf ongeveer zes jaar. Jongere kinderen zullen vaak behandeld worden aan de hand van ouderbegeleiding. Bepaalde problematiek wordt veroorzaakt of in stand gehouden door het gezin. Aanpak van de problemen loopt dan liefst ook via het gehele gezin.

 

Verwachtingen

In therapie zijn vraagt motivatie en inzet. Je moet bereid zijn om naar je eigen handelen te kijken. Het kan gebeuren dat gedurende de therapie de klachten tijdelijk toenemen. Wat je niet moet verwachten is dat een psycholoog jouw problemen direct kan oplossen of voor jou beslissingen gaat nemen. Onze bijdrage bestaat uit het optimaal begeleiden van jouw eigen verandering- en groeiproces.

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.