Diagnostiek

Onze uitgebreide testotheek bevat: vragenlijsten voor het kind en zijn omgeving, intelligentietesten en neuropsychologische testen.

 

Na de intake kan er besloten worden om psychodiagnostisch onderzoek te doen, alvorens een behandeling te starten.

 

Waarom een psychologisch onderzoek?

Soms is er meer nodig dan alleen gesprekken voeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vragen naar het bestaan van een bepaalde psychische stoornis (zoals ADHD of autisme), of wanneer het nog niet helemaal duidelijk is waaruit je klachten en problemen bestaan. In deze gevallen heeft de psycholoog meer informatie nodig.

 

Hoe gaat een psychologisch onderzoek te werk?

De psycholoog stelt samen met jou van te voren onderzoeksvragen op, die worden onderzocht. Indien je zelf benieuwd bent naar een specifieke eigenschap of klacht van jezelf, kun je dit kenbaar maken: je psycholoog kan daar rekening mee houden. Vervolgens neemt een testleider bij jou een of meerdere tests af. Dit kan één of meer dagdelen duren, afhankelijk van het soort onderzoek. Ook is het mogelijk dat er thuis en/of op school observaties worden gedaan.

 

Hoe verder?

Het goed begrijpen en samenvatten van alle resultaten duurt vaak wat langer, in de regel niet meer dan 4 weken. Dit wordt door je psycholoog samengevat in een onderzoeksrapport. In een terugkoppelingsgesprek krijgen jij en je ouders te horen wat de bevindingen uit het onderzoek zijn en eventueel welk behandelplan wij adviseren.

Je kunt je online bij ons aanmelden.

Stuur ook gelijk de verwijsbrief mee, dan kunnen we gelijk aan de slag.